Status

Op deze pagina kunt u de status zien van de jaargangen van de methode unplugged programmeren voor de basisschool. Ook leest u bij elke methode kort iets over de inhoud van die jaargang. De methode is nu grotendeels klaar. Gedurende het schooljaar 2021-2022 zal de laatste methode voor groep 3 worden gemaakt.

  • NU VERKRIJGBAAR betekent dat u deze boekjes direct kunt bestellen (op dit moment: 7 methodes).
  • IN VOORBEREIDING betekent dat er nog niet begonnen is met het maken van dit boekje (op dit moment: 1 methode).
  • LAATSTE CONTROLE betekent dat deze boekjes in principe klaar zijn, maar nog één keer moet worden gecontroleerd (op dit moment: 0 methodes).
  • IN PRODUCTIE betekent dat deze boekjes momenteel worden gemaakt en in de praktijk worden getest (op dit moment: 0 methodes).

Groep 1/2

De beide 'Ronny en Connie' boekjes kunnen prima door elkaar worden gebruikt voor de groepen 1 en 2. De lessen lijken helemaal niets met programmeren an sich te maken te hebben, maar voldoen toch aan een groot deel van de SLO-doelen voor het programmeren. De opbouw van een les is: Een verhaaltje, waarin de kinderen Ronny en Connie de hoofrol spelen, gevolgd door één of meerdere verwerkende spelen.

Elke les in de boekjes staat op zichzelf en er is geprobeerd rekening te houden met veel populaire kleuterthema's. De lessen kunnen dan ook op willekeurige volgorde worden gegeven.

De leerkrachten die hiermee gaan werken, hebben in het geheel geen voorkennis nodig van het werken met computers. Zelfs in de verhaaltjes komen computers eigenlijk niet voor. In deze twee boekjes wordt gewerkt aan de doelen en daar blijft het bij.

Groep 3

In dit boekje zullen de kinderen voor het eerste in aanraking komen met een aantal computer gerelateerde termen, al blijven de lessen zelf volledig unplugged. De lessen richten zich wederom op de SLO-doelen voor programmeren, maar daarbij proberen we de kinderen ook bekend te maken met de 'denkwijze' van een computer. De centrale boodschap is: Een computer is niet slim, maar wel snel!

We hopen dit boek in de eerste helft van 2022 klaar te hebben om te worden gedrukt.

Groep 4

'Luka - Verdwaald op het internet' houdt zich bezig met de werking van het internet en met mediawijsheid. Hoofdpersoon Luka wordt door zijn oom Carlos, die uitvinder is, gedigitaliseerd. Maar door zijn klikgedrag verdwaalt hij daar. In deze lessenserie komt veel computerterminologie om de hoek kijken. Daarom zijn zowel het boek, als de handleiding, voorzien van een uitgebreide verklarende woordenlijst. Een les bestaat uit een verhaal, gevolgd door uitleg over het onderwerp van de les. Tenslotte wordt de les afgesloten met een verwerking op papier.

Groep 5

Julia krijgt de robot Robio cadeau van haar oom Carlos. Deze robot is bedoeld om te helpen met klusjes op de boerderij waar Julia met haar ouders woont. Met behulp van plattegronden en vele fiches en commandoblokken (allen op papier!), leren de kinderen, samen met Julia, om Robio te programmeren.

In deze lessenserie staat het ruimtelijk denken centraal. De kinderen moeten zich bij elk commando aan Robio, inleven in de positie van de robot. Want 'vooruit', is relatief.

Groep 6

Een serie van 8 lessen, waarbij pixels centraal staan. De kinderen leven veel over de geschiedenis van pixels en gaan zelf ook aan de slag met pixel-art. Maar ook leren ze om een pixeltekening om te zetten in code en andersom. Ook komen begrippen als 'resolutie' en 'analoog'.

Elke les begint met een stuk uitleg, met behulp van een PowerPoint-presentatie. Alle teksten bij de dia's staan voor de docent afgedrukt in de handleiding. Daarna gaan de kinderen zelf aan de slag met de kopieerbladen, die ook in de handleiding zijn opgenomen.

Groep 7

Al is dit een lessenserie met 8 lessen, toch gaat het vooral om één spel. Een spel dat de kinderen leren gedurende de lessen. Een spel waarbij de kinderen uiteindelijk teksten kunnen omzetten in binaire codes. Deze codes seinen ze vervolgens met kaarten over naar een andere groep kinderen. Deze groep zet de binaire codes vervolgens weer om in normale teksten, inclusief leestekens en hoofdletters.

Een uitdagende lessenserie, waarbij heel wat doelen van de SLO-lijst voor programmeren worden afgevinkt.

Groep 8

De MyCo-Club (Mystery Code) houdt zich bezig met het coderen en decoderen van teksten. Dit kan op verschillende manieren. In deze 10 lessen maken de kinderen kennis met Morse-code, de Varkenshok-versleuteling, De FairPlay-code en nog vele anderen. Tot drie keer toe doen de kinderen een papieren escaperoom, waarbij de geleerde codes moeten worden toegepast om te ontsnappen.

Een ontzettend leuke, maar ook pittige afsluiting van een lessenserie rondom programmeren.