Programmeren

In 2018 werd ik aangenomen door een basisschool voor één dan in de week. Mijn aanstelling: Vakdocent programmeren. Daarbij kreeg ik een aantal uitgangspunten te horen:

  1. Geef, gedurende twee dagen, een les programmeren aan alle acht groepen van de basisschool. Lengte van een les: ongeveer 45 minuten.
  2. Jij bent aangenomen om er voor te zorgen dat de werkdruk voor de groepsleerkrachten niet groter wordt, omdat ze moeten programmeren met de kinderen.
  3. Maak het lesmateriaal dat je hiervoor zoekt en gebruikt dusdanig in orde dat de groepsleerkracht, mocht jij weer weg gaan, dit zonder al teveel problemen kan overnemen.
  4. We willen uiteindelijk doelen dekkend te werk gaan.

En daar ging ik. Eerst natuurlijk speuren op het internet en alles wat ik vond ging ik downloaden. En er was veel te vinden. Maar daarmee kwamen ook direct de eerste problemen om de hoek kijken. Want wat ik vond waren veelal losse lesjes en soms een lessenserie van een paar lessen meer. Maar wil ik voldoen aan uitgangspunt 2 en 3, dan moet het niet zo zijn dat een leerkracht zich bij elke les opnieuw moet verdiepen in het materiaal en de aanpak.

Het werd me al snel duidelijk dat, wil ik ervoor zorgen dat het geven van programmeer-lessen voor een leerkracht niet werkdruk verhogend gaat werken, er een methode moet komen. Een methode niet net zo 'gemakkelijk' te gebruiken is als een methode voor rekenen of taal. Daarmee bedoel ik dat de leerkracht al vrij snel weet 'hoe het werkt' en bij elke les slechts de handleiding hoeft te openen en even moet kijken wat er aan voorbereidingen (kopieerwerk e.d.) moet worden gedaan. En dan kan de leerkracht de les al vrij vlot geven.

Een ander probleem was dat 'doelen dekken' van uitgangspunt 4. Hiervoor besloot ik me toch maar te wenden tot de website van het S.L.O. En daar werden mij de ogen eigenlijk pas echt geopend. Ik las daar doelen die mij heel erg bekend voorkwamen. Alleen... niet voor programmeren. Dus ging ik in gesprek met de leerkrachten van alle groepen. Ik presenteerde hen de doelenlijst van het S.L.O. en vroeg tot in hoeverre ze hier al aan werkten. De conclusie was dat ze al aan heel wat  van die doelen voldeden, alleen onder andere kopjes van andere vakken. Dit betekende dus ook dat er, om aan die doelen te voldoen, niet heel veel gebruik van digitale middelen of robots hoeft te worden gemaakt. En dat was echt een eye-opener.

Op dat moment wist ik wat ik moest doen. Ik moest zelf lesmateriaal gaan maken voor leerkrachten, omdat dit de enige manier was om een manier van aanpak voor een volledig schooljaar te verzekeren. Hierbij zou ik uitgaan van de doelen van het S.L.O. en proberen zoveel mogelijk unplugged lessen te maken, zodat de school niet zwaar hoeft te investeren in devices of extra materialen. Per groep 20 lessen, dus eens in de twee weken.

Nu vind ik het leuk om te ontwikkelen, dus ik zag dit niet als een straf!

Op dit moment zijn dit de vorderingen:

Voltooid:
Groep 1: Ronny & Connie
Groep 2: Ronny & Connie - Nieuwe avonturen

Klaarmaken voor drukken:
Groep 5: Luka - Verdwaald op het internet (boek en handleiding/kopieerboek)
Groep 7: Prachtige pixels
Groep 8: Binaire battle

Nog te doen:
Groep 3: ???
Groep 4: R.O.W. (Robot op Wielen)
Groep 6: Geheime codes

Niet alle doelen van het S.L.O. zijn te behalen via mijn boekjes, omdat een paar van de doelstellingen toch wel met het maken van een computerprogramma te maken hebben. Daarvoor heb ik een circuit opgezet voor de groepen 6 t/m 8. De eerste helft van het jaar gaan ze aan de slag met de unplugged materialen voor hun groepen en daarna werken ze binnen een circuit aan de andere doelstellingen. Hiervoor maken we dan wel gebruik van van diverse software op verschillende devices.

Zodra de boeken voor de groepen 7 en 8 klaar zijn, zal ik ook meer informatie over dit circuit via de deze site delen.